ZISTITE ČO JE TO HTML

          Prečo je dobré vedieť čo je to HTML? Jednoducho preto že je základom každej webovej stránky. Je to kostra textu na webe. Keď napríklad chceme mať na stránke text: „toto je môj prvý text na webe“, treba napísať takto: <p>toto je môj prvý text na webe</p>. Teda text sme vložili medzi dva elementy. Element <p> je párový to znamená že na konci musí byť napísaný s lomítkom tak ako je uvedené hore. Aby nám toto fungovalo tak toto treba napísať do textového editoru ako napríklad poznámkový blok vo windowse, alebo do editoru notepad. Ešte treba doplniť štruktúru dokumentu. Teda celé to musí vyzerať nasledovne: obr. 001.

 

obr. 001

Dôležité teraz je uložiť dokument s príponou html. Postup je teda nasledovný:

  1. Klikneme na súbor → uložiť ako.
  2. V zozname uložiť vo formáte vyberieme všetky súbory.
  3. Názov súboru musí mať príponu html napríklad subor.html.
  4. Skontrolujeme položku kódovanie aby bolo nastavené na utf-8.
  5. Uložiť.

Spustíme v prehliadači s takýmto výsledkom

obr. 002

obr. 002

zmena vzhľadu písma

Zmena vzhľadu písma je jednoduchá. Jednotlivé elementy sú nasledovné:

<strong> == tučné písmo

<em> == šikmé písmo

<ins> == podčiarknutý text

<del> == prečiarknutý text